+358 44 544 7000 bermanto@bermanto.fi

Ratkaisut

Bermanto-Ratkaisut

Olemme suurin suomalainen betonilattiayritys ja 360 palvelukonseptimme mukaisesti haluamme tarjota toimialakohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja,
joilla voimme toteuttaa asiakkaillemme teknisesti sekä taloudellisesti parhaat betoni- ja design-lattiat sekä lattiapinnoitukset.

Avustamme suunnittelussa ja mitoituksessa sekä lattiatyypin ja pinnoitusratkaisujen valinnassa.

Oli kohteessanne kysymys lattian uniikista design tai raffimmasta industrial ilmeestä, hiotusta perusbetonilattiasta, helikopterin laskeutumisalustasta,
teollisuuden tai pysäköintilaitoksen vaativista kovabetoni- tai pinnoitusratkaisuista; meillä on ratkaisut ja materiaalit valmiina.

RATKAISUT Design-betonilattiat

Liike-, toimitila- ja julkisrakentaminen

 

Design-betonilattiassa yhdistyvät esteettisuus ja tekniset korkeat vaatimukset

Betonilattia ei enää ole vain kovaa kulutusta kestävä teollisuuslattia vaan myös näyttävä design-lattia. Loppukäyttäjät ja arkkitehdit haluavat betonimaista elävyyttä ja uudenlaista visuaalista ulkonäköä julkisrakentamisen kohteisiin, kuten oppilaitokset ja sairaalat. Olemme toteuttaneet myös useita näyttäviä Design -lattiaratkaisuja liike- ja toimitiloihin.

Vaikka lattiapinnalta haetaan näyttävyyttä, ei tule unohtaa muitakaan lattian vaatimuksia – kuten kulutuksenkestävyyttä. Saksalaisten ohjeiden mukaan jo 100 päivittäisen jalankulkijan aiheuttama kulutus nostaa lattian II-kulutusluokkaan ja lattiaratkaisu on valittava sen mukaisesti. On tärkeää, että myös lat-tian saumajako ja rakenne on suunniteltu niin, että betonin kutistumisen aiheuttama halkeiluriski on hallinnassa.

 

Turvallinen lattia – Betonista tietenkin

Design-lattioissa korostuvat lisäksi puhtaanapito ja huollettavuus. Hyvät pintamateriaalit helpottavat lattioiden hoitoa ja vähentävät puhtaanapitokemikaalien määrää.
Designlattiaratkaisumme ovat käyttöturvallisia, pölyämättömiä ja hengittäviä ja soveltuvat LEED, BREEAM, DGBN-rakennushankkeissa käytettäviksi.

BERMANTO® DesignBase – hiottu betonilattia

Perusbetonilattia, josta hiotaan hallitusti kiviaines näkyviin ja jonka pinta kiillotetaan haluttuun kiilto-asteeseen. DesignBase on nopeasti käyttöönotettavissa, sillä hionnat ja suojakäsittely voidaan tehdä välittömästi lattiavalun jälkihoidon päätyttyä. Yleisilmeeltään DesignBase on vaihteleva & rauhallinen. Sen kiviainesta ei valikoida, mutta betonimassa voidaan haluttaessa sävyttää.

 

 • Kiviaineksen hionta joko kokonaan tai osittain näkyviin
 • Kiillotus haluttuun kiiltoluokkaan
 • Suojakäsittely kulutusta ja likaantumista estävällä OBTEGO® -suojakäsittelyaineella
 • Hiontaluokka A-C /Kiiltoluokka 1-4

BERMANTO® DesignTop

Lattiabetoni tehdään erikoisreseptillä, joka mahdollistaa paksun ja tasaisen pintauskerroksen. Materiaalina käytetään DesignTop pintausainetta, joka sisältää korkealaatuista mikrokuitua ja jonka värisävy on valittavissa värikartan mukaan. DesignTop-pintaus antaa lattialle raffin teollisuusmaisen ilmeen, jossa on pilvimäistä sävyvaihtelua. Pintausratkaisuna se on kulutusta kestävä ja helppohoitoinen.

 

 • Lattiavalun yhteydessä lattian pintaan hierrettävä DesignTop -pintauskerros
 • Lattian hionta ja kiillotus haluttuun kiiltoluokkaan
 • Suojakäsittely kulutusta ja likaantumista estävällä OBTEGO® -suojakäsittelyaineella
 • Kerrosvahvuus 2-3 mm Hiontaluokka C /Kiiltoluokka 1-4

BERMANTO® DesigHard

DesignHard on hierrettävä, kovaa kulutusta kestävä ja vahva kovabetonipintaus, joka hiotaan ja kiillotetaan haluttuun luokkaan. Pinta on erittäin tasainen ja ulkonäöllisesti ratkaisustasaadaan rauhallinen tai haluttaessa ilmeikäs. Kovabetonimassan sävy on valittavissa värikartasta ja massaan voidaan lisätä erilaisia mineraalisia täyteaineita, lasimurskaa yms.
DesignHard-ratkaisu on monikäyttöinen ja jälkiasennettavana aikataulullisesti joustava, ja se soveltuu niin saneeraus- kuin uudiskohteisiin.

 

 • Asennus kovettuneelle ja hyväkuntoiselle betonialustalle
 • Lattian hionta ja kiillotus haluttuun kiiltoluokkaan
 • Suojakäsittely kulutusta ja likaantumista estävällä OBTEGO® -suojakäsittelyaineella
 • Kerrosvahvuus tyypillisesti 10-15 mm
 • Hiontaluokka A-C /Kiiltoluokka 1-4

RATKAISUT Design-betonilattiat

Supermarketit, suuret myymälät ja jukiset tilat

BERRAZZO-betonilattiat  

Nopea – Kestävä – Saumaton – Helppohoitoinen

Bermanto Berrazzo on täysin uusi konsepti supermarkettien, ostoskeskusten ja muiden suurien yhtenäisten tilojen lattiaratkaisuksi. Pintausmateriaali levitetään kerroksittainerikoisreseptillä tehdyn betonin valun yhteydessä. Nanosilikapohjainen välihoitoine varmistaaerittäin kulutuskestävän ja kovan lujuusluokan omaavan pintausmateriaalin ja alusbetonin kiinnittymisen homogeeniseksi rakenteeksi. Berrazzo lattia on saatavilla useissa eri väreissä.

 • Asennus betonivalun yhteydessä
 • Hiottavissa jo viikon kuluttua asentamisesta
 • Saumaton, erittäin kestävä ja helppohoitoinen pinta
 • Suojakäsittely kulutusta ja likaantumista estävällä OBTEGO® -suojakäsittelyaineella
 • Hiontaluokka C /Kiiltoluokka 1-4

RATKAISUT Design-betonilattiat

Logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

 

BERMANTO® 360 Hiottu betonilattia

Kovan liikennöinnin ja teollisen tuotannon aiheuttamalle kulutuksella altistuvien kohteiden, kuten tavaraterminaalien, varastojen ja erilaisten tuotantotilojen betonilattiat käsitellään nykyään vähintään kevyellä hionnalla ja yhä useammin käyttäen useimpia hionta-/kiillotuskierroksia. Lopuksi lattiat suojataan ja tiivistetään lian sekä nesteiden imeytymistä vastaan, tilan käyttötarkoituksesta ja siihen kohdistuvan rasituksen mukaisesti OBTEGO® tuotteilla. 

 

Bermanto hionta- ja kiiltoluokat

 

OBTEGO® tuotesarjaan kuuluu, erilaisia betonipinnan ominaisuuksiin vaikuttavia nestemäisiä silikaatti- ja silaanipohjaisia suojaus-, impregnointi- ja tiivistysaineita. Tuotteet ovat käyttöturvallisia eikä niistä ei siirry haitallisia VOC-emissioita sisäilmaan.

Saksalainen OBTEGO® on kehittänyt logistiikkakeskuksien, terminaalien ja varastojen lattiapinnoille soveltuvia suojauskäsittely-yhdistelmä. Hybridi litiumsilikaattiin perustuvat betonilattian suojausmenetelmät OBTEGO R-30 ja R-50 lujittavat, tiivistävät ja vähentävät nesteiden ja lian tunkeutumisista alustaan. Lattiasta tulee tasainen ja helposti puhtaana pidettävä.

OBTEGO R-400 käsittely yhdistää erinomaisesti impregnoinnin sekä pinnan suojaamisen. Pinnasta tulee kestävä sekä vettä ja öljyä hylkivä, joten järjestelmä sopii hyvin teollisuuden tuotantotiloihin, joiden prosesseista siirtyy lattiapinnoille paljon likaa ja rasvoja.

Hiottujen betonilattioiden ominaisuuksiin vaikutetaan merkittävästi jo suunnittelu- ja valuvaiheessa. Bermanto yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa miettii oikeat saumajaot- ja ratkaisut sekä lattian mitoituksen (paksuus, kuidut yms.). Yhdessä betonitoimittajan kanssa etsitään kohteen vaatimuksiin sopiva betoniresepti.

Hiotut ja suojakäsitellyt betonilattiat ovat kovaa kuormitusta ja liikennöintiä kestäviä. Käsittelyt säilyttävät lattian vesihöyrynläpäisevyyden ja mahdollistavat betonin luonnollisen kuivumisen. Obtego® pintausaineet eivät myöskään heikennä betonilattian sähköä poistavia ominaisuuksia.

Jos tuohon listaan lisää vielä pitkän elinkaaren sekä edulliset käyttö- ja huoltokustannukset niin päätös Bermannon betonilattian toteuttamiseksi on helppo.

 

 

RATKAISUT Kovabetonit ja kuivasirotteet

Teollisuus-, logistiikka- ja erikoisrakentaminen

Kovabetonit

Neodur HE65 kovabetoni on 8-15 mm:n paksuinen pintabetonikerros (erikoisreseptillä jopa 40 mm paksu), joka tehdään käyttäen erikoissementtiä ja kovia runkoaineksia sisältävää massaa. Betonin lujuus kovabetonilattiassa on 70 MPa. Kovabetoni kaksikerroslattiana ei siis ole sama asia kuin esim. elementtien päälle tehtävä pintabetoni. Kovabetoni voidaan tehdä tuoretta-tuoreelle -menetelmällä tai jo kovettuneelle betonille. Yleensä uudisrakentamisessa käytetään tuoretta-tuoreelle ja korjausrakentamisessa jo kovettuneelle betonille tehtävää kovabetonia. Valikoimissa nopeasti sitoutuvia ja ilman tartuntalaastia toimivia ratkaisuja.

 

KÄYTTÖKOHTEET
Neodur HE65 2-kerrosratkaisua (kovabetonipintausta) käytetään sekä sisä- että ulkotilojen lattioissa. 2-kerrosratkaisulla lattioista saadaan erittäin tasaisia, kulutusta vuosikymmeniä kestäviä. Pääkäyttökohteita ovat tuotantotilat, varastot, parkkihallit, terminaalit ja muut erikoisrakentamisen kaikkein raskaimman kulutuksen alaiset lattiat

Kovabetonin valintataulukot

 

 

 

Kuivasirotteet

Neodur HE kuivasirotteet ovat betonilattian tekovaiheessa pintaan hierrettäviä tuotteita, jotka sisältävät sementtiä ja erikoisrunkoaineksia.

Sirotteet eivät muodosta erillistä pintakalvoa vaan ne ovat yhdessä alusbetonin kanssa varsinainen betonilattiarakenne. Sirotteet parantavat betonipinnan kulutuskestävyyttä ja ulkonäköä.

Kulutuskestävyyteen vaikuttavat oleellisesti sirotteen laatu sekä betonilattian valutyö hiertoineen ja jälkihoitoineen.

Betonin lujuus valitaan lattian rakenteellisten vaatimusten mukaan ja sirotteiden avulla hoidetaan kulutuskestävyyden tai muiden rasitusten (esim. iskut) asettamat vaatimukset.

 

KÄYTTÖKOHTEET

Neodur sirotteiden pääkäyttökohteita ovat kovan kulutuksen alaiset teollisuus- ja varastolattiat sekä pysäköinti-, terminaali- ja muut keskiraskaasti liikennöidyt tilat.

 

Bermanto Kuivasirotteet valintataulukko

RATKAISUT Lattiapinnoitukset

Julkisrakentaminen, liike-, teollisuus- ja erikoisrakentaminen

Lattiapinnoitukset polymeeripinnoitteilla

 

Teemme lattiapinnoituksia kaikilla polymeeripinnoite-tyypeillä ja meillä on pitkäaikainen kokemus ja tietämys eri ratkaisujen toimivuudestä erilaisissa käyttötarkoituksissa. Avustamme oikean lattiamateriaalin valinnassa kohteen erikoispiirteet huomioiden, oli kyseessä sisäilmaluokitusta hakeva julkis- tai liikerakentamisen kohde, teollisuuden tuotantotila, varastorakennus tai vaikkapa ravintolakeittiö.

Esitämme kohteisiin liittyvien erityisvaatimusten perusteella tiloihin parhaiten sopivan ratkaisun. Otamme huomioon ja selvitämme, kovan kulutuksen, korkeiden lämpötilojen sekä vahvojen kemikaalien, lattiapinnoille asettamien vaatimusten täyttymisen parhaalla mahdollisella tavalla.